SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so sporazum med vami, uporabnikom (uporabnik je vsaka oseba ali organizacija, ki dostopa in je dostopala do https://www.izpadanje-las.com, v nadaljevanju Izpadanje Las spletna stran) in nami, Fi Potential d.o.o., ter določajo pogoje, pod katerimi se lahko informacije, izdelki, material in storitve, dostopne preko Izpadanje Las spletne strani uporabijo, ter ureja nadaljnje razprave, ki izhajajo iz uporabe Izpadanje Las spletne strani.

Z dostopom, ogledom ali uporabo katere koli informacije, izdelkov, materiala ali storitev, dostopnih na ali preko Izpadanje Las spletne strani, potrjujete, da razumete te Splošne pogoje poslovanja kot zakonsko enake podpisanemu pisnemu dokumentu in enako zavezujoče ter da jih kot take sprejmete. Če ne sprejmete teh Splošnih pogojev poslovanja, prosimo, nehajte uporabljati Izpadanje Las spletno stran.

Izpadanje Las spletna stran je uradna spletna stran družbe Fi Potential d.o.o., zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, registrirane v Sloveniji z naslednjimi podatki: Fi Potential d.o.o., Komenskega ul. 1, 4000 Kranj. 

Informacije na Izpadanje Las spletni strani so objavljene v dobri veri in po našem najboljšem razumevanju pravilne v času objave. Čeprav stalno pregledujemo in posodabljamo objavljeno vsebino in se trudimo, da zagotovimo točnost podatkov nepremičnin, Fi Potential ne prevzema odgovornosti za nepopolne in napačne informacije oziroma za posledice, ki se zgodijo v povezavi s temi informacijami.

Kadar je družba TS1 d.o.o. odgovorna za ponudbo storitev, ki niso povezane z uporabo te spletne strani, so uporabniku predstavljeni določeni splošni pogoji poslovanja, v skladu s storitvijo. 

Fi Potential si pridržuje pravico, da spremeni vsebino Izpadanje Las spletne strani in doda, spremeni ali umakne spletne storitve brez predhodnega obvestila.  

Vsakršna vprašanja, povezana z našimi Splošnimi pogoji poslovanja, morajo biti naslovljena na info@lasnisistem.com.